Lee Min Ho “DMZ, THE WILD”

  เริ่มรู้จักเขต DMZ (demilitarized zone) จากละคร Descendants of The Sun แต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นผืนป่าที่มีสัตว์อาศัยอยู่ จนถ่ายทำเป็นสารคดี “DMZ, The Wild” ออกมาได้ “DMZ, The Wild” สารคดีพิเศษที่จะพาผู้ชมไปยังเขต DMZ … More